เว็บไซต์กลุ่มวิจัย

> หน่วยปฏิบัติการเคมีเชิงคำนวณ
เว็บไซน์ห้องปฏิบัติการเคมีเชิงคำนวณ
> หน่วยวิจัยเคมีนวัตกรรมสีเขียว
 Innovative green chemistry Research Unit
> กลุ่มวิจัย อ.พีระศักดิ์
 PEERASAK PAOPRASERT HOMEPAGE
> กลุ่มวิจัย อ.ชนาธิป
Chanatip Samart  Research Group

> หน่วยวิจัยปิโตรเคมี
Petrochemistry Research Lab
> กลุ่มวิจัย อ.บุญช่วย
Soontornworajit Research Group
> กลุ่มวิจัย อ.สุวดี
suwadee Research Group

website_research_group/start.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/02/26 17:26 โดย R. Ketkaew
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0