ทุนการศึกษาทุนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในและต่างประเทศ ประจำปีงบปรมาณ 2559
สำหรับผู้ที่จะนำเสนอผลงานในช่วงเดือน มิถุนายน - กันยายน 2559
กำหนดส่งใบสมัครและเอกสาร ก่อนนำเสนอผลงาน 30 วัน และภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม : งานบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Scholarship for Summer internship program
Scholarship for Summer internship program
at the faculty of science and technology, Thammasat university, Thailand.
Application deadline : 18 April 2016
Decision notification : 2 May 2016
More Information :
http://www.sci.tu.ac.th/announce_11_2_59_sci_02

ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปีการศึกษา 2558
งานบัณฑิตศึกษา ขอให้สาขาวิชาส่งเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่
ส่งมายังงานบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 12 เมษายน 2559
ข้อมูลเพิ่มเติม
งานบัณฑิตคณะวิทย์ฯ https://goo.gl/U6kGwL
กองวิจัยมธ. http://goo.gl/wI3Rxfการรับสมัครทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ดาวโหลดใบสมัคร : งานบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://goo.gl/IXN14h
http://www.sci.tu.ac.th/ทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559
สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 18 เมษายน พ.ศ. 2559
ดาวโหลดใบสมัคร : งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.sci.tu.ac.th/announce_11_2_59_sci_01


scholarships/start.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/06/03 22:25 โดย anuwat
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0