รางวัลเคมี


Congratulations to Mr. Duy Hien Nguyen
Chemistry Master's degree student
Receiving the best session paper award
In the topic of Microfuidic system for determination of copper and silver using C-phycocyanin extract as a natural reagent
from the 2nd International Conference on Advances in Chemical, Biological & Environmental Engineering (ACBEE-16)
May 11-12, 2016 Singaporeขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สอาด ริยะจันทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับ พระราชทานโล่เกียรติยศ ดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น ในสาขาสิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยี ประจำปี 2558
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม CompChem403
นายภูมิ ชุมพลอโนมคุณ นางสาวเย็นฤดี เที่ยงจิต และนายรังสิมันต์ เกษแก้ว
โดยมี รศ. ดร. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล 230,000 บาท และทุนสนับสนุนเพื่อตีพิมพ์งานวิจัย 100,000 บาท
การแข่งขัน Thailand Computational Chemistry Challenge by UBE วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559
โดยนำเสนอผลงานในหัวข้อ A computational insight on the role of CNT as reinforcement filler in filled natural rubber
รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/site/compchem403/event-news/compchem403-ceremony-tccc-ube-paccon2016ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จิราพร อรุณพานิชเลิศ และ ดร. วรรณฑณี สิทธิวงษ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในโอกาสได้รับ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ประจำปี 2559 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รายละเอียดเพิ่มเติม http://goo.gl/Z5ySqy

Congratulations to Mr. Florencio D. de los Reyes
Chemistry Master's degree exchange student
Receiving the best oral presentation award
In the topic of Surface-modified rice husk-derived silica nanoparticles as flame retarder in polystyrene
from Pure and Applied Chemistry International Conference 2016
February 9-11, 2016 BITEC,  Bangkok, ThailandCongratulations to Dr. Nanthawat Wannarit
Receiving the best poster presentation award
In the topic of X-ray diffraction studies on molecular structures of spin-crossover iron(II) complex
from Pure and Applied Chemistry International Conference 2016
February 9-11, 2016 BITEC,  Bangkok, Thailand
Congratulations to Mr. Vu Quang Cong
Chemistry Master's degree student
Receiving the best oral presentation award
In the topic of Identification of the binding region of PDGF-BB aptamer by using immunoassay
from Pure and Applied Chemistry International Conference 2016
February 9-11, 2016 BITEC,  Bangkok, ThailandCongratulations to Miss Tran Thi Tuong Vi
Chemistry Master's degree student
Receiving the best student presentation award
In the topic of Development sulfonated carbon microsphere for the catalyst of biodiesel production
from The 3rd Asian Conference on Biomass Science
January 19, 2016 Niigata, Japan


chemistry_award/start.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/05/18 15:09 โดย anuwat
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0