ภาควิชาเคมี ฯ เปลี่ยนรูปแบบการจองใช้ห้อง C104 เป็นระบบการจองแบบออนไลน์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปลี่ยนรูปแบบการจองใช้ห้อง C104 เป็นระบบการจองแบบออนไลน์ จากเดิมที่ต้องจองแบบเขียนระบุลงบนกระดาษ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการจอง เช่น มีการจองซ้ำวันหรือเวลากัน โดยการจองรูปแบบใหม่นี้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/c104booking ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีลิงค์เพื่อเข้าไปยังระบบการจอง และมีคำอธิบายการจอง การแก้ไขวันและเวลาหลังจอง การยกเลิกการจอง รวมถึง Google calendar แสดงปฏิทินการใช้ห้อง C104 ตลอดทั้งปีการศึกษาอีกด้วย

หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อคุณจิรารัจน์ (คุณแดง) เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา ฯ หรือทาง e-mail: jirarat234@gmail.com

blog/2017-09-01/c104-chem-booking-system.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2017/09/01 21:32 โดย R. Ketkaew
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0