ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษของ Prof. Dr. Insik In

ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษของ Prof. Dr. Insik In จาก Korea National University of transportation
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้อง C104 อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามโปสเตอร์

blog/2017-07-29/semiar-insik-in.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2017/07/29 13:00 โดย R. Ketkaew
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0