ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ Computational Chemistry in Metal-Organic Framework (MOFs) โดย Prof. Hajime Hirao

ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อการประยุกต์ใช้เคมีเชิงคำนวณในการศึกษาวัสดุโลหะโครงข่ายอินทรีย์ (MOFs)
เวลา 14.30 น. ณ ห้อง C104 อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามโปสเตอร์

blog/2017-06-28/semiar-compchem-mof.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2017/06/28 14:37 โดย R. Ketkaew
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0