ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ Mass spectrometry & AAS โดย Prof. Alfred A. Christy

เนื่องด้วย Prof. Alfred A. Christy จะมาสอนบรรยายพิเศษให้กับวิชา CM620 ในหัวข้อ Mass spectrometry
และ Atomic absorption spectroscopy เป็นจำนวน 12 ชม. ที่ห้อง C104 อาคาร บร.5 โดยมีรายละเอียดตามประกาศในโปสเตอร์

blog/2016-11-09/seminar-alfred-a-christy.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/11/09 20:24 โดย R. Ketkaew
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0