การแต่งกายให้เหมาะสม ถวายสักการะ “พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เลือกชุดดำสุภาพร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากสำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวาย
สักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
โดยเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น.ของทุกวัน (ยกเว้นช่วงมีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท) อย่างไรก็ตาม
หลายคนเกิดคำถามเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสม เพื่อเข้าไปสักการพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งสำนักพระราชวังได้ออกประกาศเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายดังนี้ สำหรับการแต่งกายที่เหมาะสม คือ แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำ สุภาพสตรี ต้องสวมชุดสุภาพที่มีแขน
ไม่รัดรูป กระโปรงยาวคลุมเข่าหรือผ้าถุง งดเว้นกระโปรงยีน ส่วนรองเท้าต้องเป็นรองเท้าหุ้มส้นสีดำ

Credits:

  1. 2. MisterDonut Thailand Line Official
blog/2016-10-28/formal-dress.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/10/29 17:18 โดย R. Ketkaew
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0