ประกาศข่าว ภาควิชา

1 2 3 4 ... 6 7

ภาควิชาเคมี ฯ เปลี่ยนรูปแบบการจองใช้ห้อง C104 เป็นระบบการจองแบบออนไลน์ · (0 Comments)

ภาควิชาเคมี ฯ เปลี่ยนรูปแบบการจองใช้ห้อง C104 เป็น…
read more…

ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษของ Prof. Dr. Insik In · (0 Comments)

ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษของ Prof. Dr. Insik In ขอ…
read more…

ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ Computational Chemistry in Metal-Organic Framework (MOFs) โดย Prof. Hajime Hirao · (0 Comments)

ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ Computational Chemistry i…
read more…

กำหนดการสอบนำเสนอปัญหาพิเศษทางเคมี ประจำปีการศึกษา 2559 · (0 Comments)

กำหนดการสอบนำเสนอปัญหาพิเศษทางเคมี ประจำปีการศึกษา…
read more…

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอก รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 · (0 Comments)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอก รอบที่ 2 ประจ…
read more…

ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ Mass spectrometry & AAS โดย Prof. Alfred A. Christy · (0 Comments)

ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ Mass spectrometry & AAS โ…
read more…

แจ้งกำหนดการพิธ๊ซ้อมและรับปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 · (0 Comments)

แจ้งกำหนดการพิธ๊ซ้อมและรับปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาส…
read more…

การแต่งกายให้เหมาะสม ถวายสักการะ “พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท · (0 Comments)

การแต่งกายให้เหมาะสม ถวายสักการะ “พระเจ้าอยู่หัว ร…
read more…

The 11th Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists · (0 Comments)

The 11th Triennial Congress of the World Associati…
read more…

Master & Doctoral degree seminar 1/2016 · (0 Comments)

Master & Doctoral degree seminar 1/2016 All ar…
read more…

blog.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/10/26 01:43 โดย R. Ketkaew
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0