ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Thailand

อีกช่องทางในการติดตามเราที่

ติดตามข่าวของเรา โดยสมัคร รับ RSS feed ข่าว (Subscribe to Chemistry@Thammasat) ได้ที่
http://feeds.feedburner.com/Chemistrythammasat Department of chemistry Faculty of Science and Technology grascitu Facebook page of Department of chemistry Facebook page of ChemistryGraduate


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์
ห้อง C105-16 (ชั่วคราว) ชั้น 1 อาคาร บรรยายรวม 5
เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2564-4440-59 ต่อ 2401
โทรสาร: 0-2564-4483


Department of Chemistry
Faculty of Science and Technology
Thammasat University
C105-16 room (temporary), 1 st floor, Lc.5 Building
99 Phaholyothin Rd., Klong Nung District,
Klong Luang, Phatum Thani 12120
Tel : 0-2564-4440-59 ext. 2401
Fax : 0-2564-4483

LEARNING CLASSROOM LC.5 MAP

start.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2017/10/30 09:28 โดย anuwat
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0